публикации събития автори колекция каталог download видео за проекта за контакти EN | BG join us on facebook

Галерия “Витоша” има 18-годишна изложбена дейност. В началото на нейното създаване неин директор е известният български историк на изкуството, проф. д-р на изкуствоведските науки Максимилиян Киров, а от 2003 до сега - Ирина Баткова -консултант на проекти на галерията, художник, писател, куратор.

От създаването си Галерия “Витоша” е организирала над 600 индивидуални и общи като тематика изложби, в които са включени автори от всички поколения. Почти всички известни имена от историята на българското изкуство са били представени в общи и самостоятелни изложби. Галерията е организатор на първия голям търг през 1991 на български и чужди класици, работили в периода 1800 - 1960, както и на търга на колекцията на Балканбанк. Галерия ”Витоша” е съорганизатор на първите антикварни салони 1999 - 2000 година.

Значително място в изложбената политика на галерията е представянето на млади автори, някои от тях успешно реализирали се не само у нас, но и в чужбина – Георги Павлов /САЩ/, Кирил Чолаков /Италия/, Петър Господинов /Швейцария/, Николай Панайотов /Франция/ и др. Със самостоятелни изложби, някои от тях за пръв път пред българска публика, са представяни Борис Колев, Пламен Михайлов, Борис и Габриела Сергинови, Росен Рашев – Рошпака, Боян Добрев, Деян Вълков, Иван Нинов, Васил Попов, Иван Газдов, Антон Антонов, Алекси Начев, Стефан Марков и др.

Сред осъществените изложбени проекти на Галерия “Витоша” присъстват имената на световноизвестни автори като Христо Явашев, Никола Манев, Андрей Лекарски, Лъчезар Ошавков, Симон Меркадо, Любен Диманов, Венко Колев и др.

Независимо, че акцентът на изложбения план е върху проблеми, явления и автори, свързани с развитието на българското изобразително изкуство, усилията ни са насочени и към поддържането на контакти с чужди галерии и музеи. Малка част от тези изложби, някои осъществени в тясно взаимодействие с посолствата на съответните държави са: “Изкуството на американските индианци” – САЩ, “Югославски художници – наивисти”, “Съвременни украински графици”, “Състоянието на нещата –

фотографията през 50-те до 80-те години в Източна и Западна Германия”, “Традиционно изкуство от Гана”, “Африканско изкуство”, “Съвременна японска фотография”, “Съвременна френска фотография”, “Испания в творчеството на български и испански художници” и други.

През 2005 бе поставено началото на проекта “Награди за съвременно българско изкуство на МТел”, чиято основна цел е да се представят пред най-широк кръг българска и чуждестранна публика избрани автори сред най-интересните изложби на български художници през годината, осъществени не само страната, но и в чужбина. Автор на проекта е Ирина Баткова, а галерия “Витоша” е съорганизатор. Селекцията се извършва от жури, което има двама постоянни члена – изкуствоведите Елисавета Мусакова и Димитър Грозданов, и трима художници, които се сменят всяка година. Подборът на сменяемите членове на журито е свързан не само с активното им участие на българската арт сцена, но и с практиката им на преподаватели или организатори на събития в областта на съвременното българско изкуство. По този начин се гарантира един широк дебат, свързан с различни гледни точки на участниците през различните години за селекцията на всяка една от изложбите.

Важна част от проекта е издаването на каталог с репродукции и подробна информация за художниците /съставител и художествен оформител Ирина Баткова, издател Галерия “Витоша”/, както и CD с допълнителни материали. Медиен партньор на инициативата е вестник “Стандарт”, който отразява не само събитията, свързани с изложбата, но и представя с подробни статии всички творци, селектирани за участие от журито.

Експозициите сменят местата си всяка година, с оглед намиране на по-широка аудитория, не само в София, но и в други градове на страната, които водят успешна политика в областта на съвременното изкуство. През 2008 изложбата бе в част от старите тютюневи складове и Център за съвременно изкуство – Баня Старинна в Пловдив, върху 2000 кв.м площ. Първата изложба през 2006 година гостува и в Кюнстлерхаус – Виена, с което бе поставено началото на разширяване на проекта извън границите на България.

М-Тел Арт © 2006-2017 | Условия за ползване